Αρχική 1o Συνέδριο για εκλογή Προέδρου και λοιπών οργάνων

1o Συνέδριο για εκλογή Προέδρου και λοιπών οργάνων

Το 1ο συνέδριο του κόμματος που θα γίνει η εκλογή του προέδρου και λοιπών οργάνων, θα παραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Ιαν 2021 στην 13:00 το μεσημέρι στην Αθήνα.

Θα λάβουν μέρος όλα τα ιδρυτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εισφορές. Ο τόπος του συνεδρίου θα σας γίνει γνωστός έγκαιρα.

-Η-

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή